×
جدیدترین خبرها

نشست تخصصی

نشست تخصصی «تلف حکمی در رویه قضایی»
با همکاری تشکل وکلای دادبان عدالت برگزار می شود؛

نشست تخصصی «تلف حکمی در رویه قضایی»

کانون بسیج وکلای دادگستری باهمکاری تشکل وکلای دادبان عدالت، دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی و پژوهشگاه قوه قضائیه نشست تلفی حکمی در رویه قضایی را برگزار می کند.
  • ۲۶ آبان
  • ۰