×
جدیدترین خبرها

منع به اشتغال

محرومیت از حضور در رسانه‌های جمعی، بدعتی نوین در برخی محاکم
یاداشت/ حمیدرضا محمدی

محرومیت از حضور در رسانه‌های جمعی، بدعتی نوین در برخی محاکم

صدور حکم به مجازات تکمیلی فراتر از موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تصریح همان ماده وجاهت قانونی ندارد.
  • ۴ آذر
  • ۰