×
جدیدترین خبرها

جرایم

جرم انگاری افتراقی خشونت علیه زنان با نگاهی به تحولات قانونی اخیر
یادداشت/ زینب ریاضت

جرم انگاری افتراقی خشونت علیه زنان با نگاهی به تحولات قانونی اخیر

ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاء‌ها و کاستی‌ها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.
 • ۹ دی
 • ۰
 • واکاوی جرایم امنیتی شبکه‌های ضد انقلاب لندن‌نشین
  حمیدرضا محمدی/ وکیل پایه یک دادگستری

  واکاوی جرایم امنیتی شبکه‌های ضد انقلاب لندن‌نشین

  اقدامات شبکه‌های ضد انقلاب لندن‌نشین در زمره جرایم علیه امنیت قرار می‌گیرد که قانونگذار قصد برهم زدن امنیت کشور را به عنوان یکی از شروط اساسی این جرایم قرار داده است.
 • ۲۹ مهر
 • ۰