×
جدیدترین خبرها

منازعات بین المللی

واکاوی جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی
یاداشت/ لیلی تقربی

واکاوی جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی

یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی شود.
  • ۲۶ آبان
  • ۰