×
جدیدترین خبرها

کارگروه انتظامی

رئیس کانون وکلای خراسان رضوی: دادستان‌های انتظامی می‌بایست به صورت تخصصی به تخلفات رسیدگی کنند
در هفدهمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا مطرح شد؛

رئیس کانون وکلای خراسان رضوی: دادستان‌های انتظامی می‌بایست به صورت تخصصی به تخلفات رسیدگی کنند

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه کارگروه انتظامی اسکودا در جهت انتقال تجربیات دادسرای کانون‌های وکلای دادگستری نقش بسزایی داشته است و دادستان‌های انتظامی می‌بایست به صورت تخصصی به تخلفات رسیدگی کنند، پیشنهاد کرد در مواردی که قوانین و مقررات انتظامی ساکت است، بهتر است به قوانین و مقررات مادر مانند قانون آیین دادرسی کیفری رجوع شود.
  • ۳۰ مهر
  • ۰