×
جدیدترین خبرها

غیر قانونی

مصوبه اخیر اسکودا درباره نحوه تعامل با هیأت تحقیق و تفحص غیر قانونی است
نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا:

مصوبه اخیر اسکودا درباره نحوه تعامل با هیأت تحقیق و تفحص غیر قانونی است

خضریان گفت: متأسفانه شاهد بودیم که هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی نشستی در یکی از هتل‌های تهران، پیرامون نحوه همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مصوباتی غیرقانونی داشته است. چرا که اساساً دستگاه مورد تحقیق و تفحص نمی‌تواند برای هیأت تحقیق و تفحص حدود و ثغور اطلاعات و اسناد درخواستی، نحوه استقرار هیأت و همچنین ارائه یا عدم ارائه مستندات را مشخص کند.
  • ۸ آبان
  • ۰