×
جدیدترین خبرها

تتلو

تأملی بر نهاد استرداد ملبس مجرمین به بهانه بازداشت «تتلو» در مرز بازرگان
یاداشت/ حمیدرضا محمدی

تأملی بر نهاد استرداد ملبس مجرمین به بهانه بازداشت «تتلو» در مرز بازرگان

استرداد متهمان و محکومان تابع احکام خاصی است که در قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب مجلس شورای ملی پیش بینی شده است و عمده کشور‌های دارای نظام حقوقی مکتوب (بر خلاف نظام حقوق عرفی) احکام یکسانی را در قوانین خود در این خصوص داشته اند.
  • ۱۶ آذر
  • ۰