×
جدیدترین خبرها

مجازات اشخاص حقوقی

ابهام قانونی در نحوه تعیین میزان جزای نقدی برای اشخاص حقوقی
یادداشت/ حمیدرضا محمدی

ابهام قانونی در نحوه تعیین میزان جزای نقدی برای اشخاص حقوقی

هر چند در برخی موارد، میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقیقی عدد واحدی را دارا هستند و به اصطلاح جزای نقدی دارای اقل و اکثر نمیباشد، اما در غالب موارد جزای نقدی قانونی برای اشخاص حقیقی دارای اقل و اکثر میباشد.
  • ۲۱ فروردین
  • ۰