×
جدیدترین خبرها

قوانین حمایتی

ضرورت‌های قانونی جهش تولید با مشارکت مردم
یادداشت/ محمد میانکار

ضرورت‌های قانونی جهش تولید با مشارکت مردم

با اجرای کامل و صحیح قوانین موثری که در کشور هست و در صورت نیاز با اصلاح قوانین و نظارت دقیق دستگاه نظارتی و ارتقای دانش حقوقی مردم می توان با همت جهادی و انقلابی موجبات تحقق بیانات رهبری، جهش تولید با مشارکت مردم و توسعه اقتصاد کشور را فراهم آورد.
  • ۱۹ فروردین
  • ۰