×
جدیدترین خبرها

عارف قلی پور

تضمینات قانونی عضویت در سامانۀ مؤدیان و اظهارنامۀ ارزش افزوده
یادداشت/ عارف قلی‌پور

تضمینات قانونی عضویت در سامانۀ مؤدیان و اظهارنامۀ ارزش افزوده

یکی از اقدامات مؤثر در نظام مالیات¬ستانی ایران، در اولین گام، الکترونیکی نمودن سیستم مالیاتی و در گام بعدی هوشمندسازی سیستم مالیات¬ستانی در کشور بوده است که اهداف عالیه¬ای چون صرفه¬جویی در زمان، تنزیل هزینه¬ها، سهولت استفاده، ارائۀ بهتر خدمت از طرف سازمان، سهولت دسترسی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و ... را دنبال می¬کند.
 • ۹ بهمن
 • ۰
 • واکاوی مسئولیت تضامنی در قانون مالیات بر ارزش افزوده
  یادداشت/عارف قلی پور

  واکاوی مسئولیت تضامنی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

  یکی از راهکارهایی که قانونگذار هم در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون مورد بحث برای ایجاد اطمینان در نظر گرفته، مسئولیّت تضامنی است که در نظام های حقوقی، یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت به کار می گیرند.
 • ۱۲ آذر
 • ۰