×
جدیدترین خبرها

دیوان عدالت اداری

قانون جدید بانک مرکزی و ترتیب آیین‌ دادرسی ویژه اعتراض به تصمیمات این بانک در دیوان عدالت اداری
یاداشت/ فرشید فرحناکیان

قانون جدید بانک مرکزی و ترتیب آیین‌ دادرسی ویژه اعتراض به تصمیمات این بانک در دیوان عدالت اداری

به‌موجب بند (چ) ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی ج. ا. ا. آرای هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی است.
  • ۲۱ آذر
  • ۰