×
جدیدترین خبرها

کارگاه قراردادنویسی

اطلاعیه شرایط صدور گواهی حضور در کارگاه قراردادنویسی

اطلاعیه شرایط صدور گواهی حضور در کارگاه قراردادنویسی

اطلاعیه صدور گواهی حضور در کارگاه قراردادنویسی حاضرین در کارگاه قرارداد نویسی ۲۴ مهرماه تشکل وکلای دادبان عدالتچنانچه تمایل به دریافت گواهی حضور دارند به ترتیب زیر عمل نمایند: ۱. پرداخت هزینه: هزینه: ۱۵۰ هزار تومان(وکلا) ۱۰۰ هزار تومان کارآموزان و دانشجویان) شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۰۴۴۰۵۷۷۵ به نام:جناب آقای سید میثم حکیم زاده ۲. ارسال رسید […]

  • ۸ آبان
  • ۰