×
جدیدترین خبرها

نظام قضایی ایران

مصادیق و گستره جرایم بانکی
یادداشت/ زینب ریاضت

مصادیق و گستره جرایم بانکی

رایم بانکی یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی می باشند. اگرچه در قوانین و مقررات عبارت «جرم بانکی» به چشم نمیخورد اما این جرایم که با تبادلات پولی و مالی همراهند واجد اهمیت بسیار بوده و در حوزه های متعددی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند و منشأ اثرند.
  • ۱۱ اردیبهشت
  • ۰