×
جدیدترین خبرها

محسن عامری

اجرای عدالت بین المللی خط قرمز شیطان بزرگ
یادداشت/ محسن عامری

اجرای عدالت بین المللی خط قرمز شیطان بزرگ

نظر می رسد کشورها و جامعه حقوقدانان باید با اعتراض گسترده به این رفتار ناعادلانه و جرم علیه اجرای عدالت کیفری بین المللی مندرج در ماده 70 اساسنامه دیوان که علیه اصول حقوقی مسلم به ویژه اصول دادرسی عادلانه که میراث ماندگار بشری است، حمایت کند.
  • ۵ اردیبهشت
  • ۰