×
جدیدترین خبرها

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

 • کد نوشته: 159
 • ۱۹ خرداد
 • ۰

 • در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۳۶۴، مواد۵۲۰، ۵۲۸ و ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و با لحاظ سند تحول قضایی مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به […]


  آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

  در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۳۶۴، مواد۵۲۰، ۵۲۸ و ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و با لحاظ سند تحول قضایی مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به شرح زیر است‌.

  بخش اول ـ کلیات

  فصل اول ـ تعاریف، اصول و اهمّ تشکیلات

  ماده۱ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

  الف ـ سازمان: سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛

  ب ـ مؤسسه کیفری: که در این آیین‌نـامه به اختصار «مؤسسه» نامیده می‌شود، واحدی زیرمجموعه سازمان است که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن‌جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان‌ ­های بسته، نیمه­باز، مرکز حرفه­آموزی و اشتغال یا زندان‌ باز، بازداشتگاه، اردوگاه کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان، ؛

  ۱ـ زندان‌ بسته: زندان‌ محصور با برج‌های دیده‏بانی که دارای دو پوسته یا حصار داخلی و خارجی و برخوردار از شرایط و ضوابط امنیتی و حفاظتی کامل است. در این نوع از زندان‌ ، خوابگاه، هواخوری، مکان فرهنگی، آموزشی و کارگاه‌های حرفه آموزی و اشتغال، همگی در پوسته داخلی قرار دارد؛

  ۲ـ زندان‌ نیمه­ باز: مکان محصوری است با حفاظت مناسب در حد فاصل حصار داخلی و خارجی زندان‌ بسته، که در آن­جا محکومان، در زمان معین و تحت نظارت مامور مراقب مسلح، به کار گمارده می‌شوند و پس از خاتمه کار، مجدداً به خوابگاه­ گروهی یا اختصاصی بازگشت داده می‌شوند. این نوع زندان‌ ، بخشی از کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و عمرانی درون یا محوطه زندان‌ بسته را نیز شامل می‌شود؛

  ۳ـ بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تامین کیفری که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی می‌باشد؛

  ۴ـ اردوگاه کاردرمانی: محلی است برای نگهداری، اصلاح و تربیت محکومان جرایم مواد مخدر و روانگردان که در اجرای ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب۱۳۸۹)، تشکیل می‌شود؛

  ۵ ـ کانون: کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان، مرکز اقدامات تامینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومانی است که سن آن‌ها در زمان ارتکاب جرم تا هجده سال تمام شمسی می‌باشد؛

  ۶ ـ مرکز حرفه­آموزی و اشتغال یا زندان‌ باز: یکی از اقسام ندامتگاه عمومی است که محکومان به موجب رای دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی، با سپردن تامین مناسب، محکومیت خود را در آن‌جا با حرفه آموزی یا اشتغال به‌کار در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌گذرانند. این اماکن بدون مامور مراقب مسلح بوده و محکومان پس از اتمام ساعت کار، برای استراحت به خوابگاه گروهی درون ندامتگاه و یا بیرون از آن، که تحت نظارت سازمان می‌باشد، باز می­گردند؛

  پ ـ ندامتگاه عمومی: مکان نگهداری عموم محکومان به تحمل حبس و دیگر الزامات قانونی(شامل زندان‌ بسته، نیمه‌باز و مرکز حرفه‌آموزی) به جز مواردی که فرد باید در دیگر انواع مؤسسه های کیفری مانند اردوگاه کاردرمانی و کانون نگهداری شود.

  ت ـ اندرزگاه: هر ندامتگاه، اردوگاه و بازداشتگاه، بر اساس ظرفیت اسمی آن، متشکل از یک یا چند اندرزگاه است که حسب مورد، زندان‌ یان یا متهمان، در آن نگهداری و طبقه‌بندی می‌شوند؛

  ث ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا هر مقام قضایی که وظیفه وی را انجام می‌دهد؛

  ج ـ زندان‌ ی: محکومی که به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، در یکی از انواع مؤسسه‌های کیفری، نگهداری می‌شود.

  چ ـ مددجو: متهم یا محکوم دارای سن کم ­ تر از هجده سال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرم که مطابق قانون و این آیین‌نامه باید در کانون نگهداری شود؛

  ح ـ حالت خطرناک: وضعیت متهم یا محکومی است که پیشینه، ویژگی‌های روانشناختی، شخصیتی و رفتاری وی و ماهیت جرم یا جرائم ارتکابی یا کیفیت ارتکاب آن، او را در مظان ارتکاب جرایم خشن یا مهم در آینده قرار می‌دهد. تشخیص این امر به عهده شورای طبقه‌بندی است. (مصادیق جرایم خشن و مهم، مطابق با تعاریف مذکور در ماده یک دستورالعمل اجرائی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار مصوب ۲۶/۰۴/ ۱۳۹۷ می‌باشد.)

  خ ـ پرونده وضعیت: پرونده‌ای است، متشکل از مجموعه اطلاعات مربوط به متهم بازداشتی ، زندان‌ ی و یا مددجو که مشتمل بر بخش­های اجرای احکام، شخصیت، سلامت و مددکاری اجتماعی می‌باشد؛

  د ـ پرونده رفتاری: پرونده‌ای است برای ثبت مجموعه اطلاعات مربوط به رفتارها و سوابق عملکردی متهم یا محکوم در طول مدت بازداشت یا حبس، از حیث انجام تکالیف و مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت مؤسسه؛

  ذ ـ پرونده نظارتی: پرونده‌ای است جهت ثبت درخواست‌های زندان‌ یان از قاضی اجرا (ناظر زندان‌ ) و همچنین ثبت پاسخ‌ها و تصمیمات اتخاذی مربوط و مدیریت مواعد و ارفاق‌های قانونی، که با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل و تکمیل می‌شود؛

  ر ـ طبقه‌بندی: تفکیک انواع مؤسسه‌های­ کیفری بر اساس جنس، سن، پیشینه کیفری، نوع اتهام متهمان و زندان‌ یان، میزان مجازات آن­ها، ظرفیت پذیرش مؤسسه‌ها و نیازمندی­های هر استان و همچنین تقسیم‌بندی زندان‌ یان در مؤسسه‌های­ کیفری بر مبنای منشاء یا علت اصلی ارتکاب جرم (مانند بیکاری، اعتیاد، اختلالات روانی و عادت) و با لحاظ پیشینه کیفری، وجود حالت خطرناک، شخصیت و پیشنهاد سامانه سجازا بر اساس نمره اعتباری حاصل از آخرین وضعیت رفتاری آن­ها، با هدف صیانت از شرایط جسمی و روانی آنان و تامین مقدمات لازم برای اجرای برنامه‌های اصلاح و تربیت؛ مطابق با مصوبات و سیاست­های ابلاغی شورای مرکزی طبقه‌بندی؛

  ز ـ نمره اعتباری: نمره‌ای است که به هر زندان‌ ی متناسب با انجام تکالیف و نتایج حاصله از شرکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی تعلق می‌گیرد که موجب تعیین درجه اعتباری زندان‌ ی و بهره‌مندی وی از نهادهای ارفاقی از قبیل مرخصی، ملاقات حضوری، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق و آزادی تحت مراقبت الکترونیکی می‌شود.

  ژ ـ امتیاز رفاهی: نوعی درآمد یا عائدی مجازی اختصاص یافته به محکوم در ازای اشتغال یا ارائه خدمات عام‌المنفعه و یا مشارکت در برنامه‌های اجرایی مؤسسه کیفری است که قابلیت هزینه کرد در موارد مشخص شده برای برخورداری از امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی فوق‌العاده (بیشتر از حداقل سرانه­ها) در مؤسسه را دارد؛

  س ـ سامانه سجازا: «سامانه جامع اطلاعات زندان‌ یان ایران»، سامانه‌ای است هوشمند با کمترین اعمال سلیقه شخصی، حاوی اطلاعات پرونده‌های وضعیت، رفتاری و نظارتی متهم یا محکوم، که طبقه‌بندی، برنامه اصلاح و تربیت، دریافت خدمات یا امور رفاهی درون زندان‌ ، مواعد قانونی، استفاده از ارفاق‌ها، اعمال محدودیت‌ها و تنبیهات و خدمات پس از خروج را برای هر یک از آنان در یک فرآیند مشخص از زمان ورود به مؤسسه تا یک سال پس از خروج، بررسی، تحلیل و به بخش‌های ذی‌ربط پیشنهاد می‌ ‎ دهد.

  ش ـ انجمن: «انجمن حمایت از زندان‌ یان و خانواده‌‌های آنان» که مؤسسه‌ای است غیر انتفاعی تحت نظارت دفتر اقدامات حمایتی سازمان، در راستای حمایت مادی و معنوی از زندان‌ یان نیازمند و خانواده آنها؛

  ص ـ مرکز مراقبت: «مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج» که به عنوان زیرمجموعه دفتر اقدامات حمایتی سازمان، ضمن نظارت بر انجمن و مددکاران اجتماعی، حمایت از زندان‌ یان آزاد شده واجد شرایط را بر عهده دارد؛

  ض ـ بنیاد: «بنیاد تعاون زندان‌ یان»، مؤسسه‌ای است غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که با هماهنگی رئیس سازمان در راستای حرفه آموزی و اشتغال، ایجاد خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی زندان‌ یان،کمک به امرار معاش خانواده آنان و آزادی زندان‌ یان با تعیین اولویت‌‌ها توسط سازمان، در چارچوب مفاد اساسنامه خود فعالیت می‌نماید.

  ماده۲ـ در اجرای تعالیم عالیه اسلام، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنامه‌ها و اقدامات سازمان، در ارتباط با کلیه بازداشت‌شدگان، زندان‌ یان، خانواده‌های آنان و کارکنان سازمان، مبتنی بر رعایت اصول زیر است:

  الف ـ احترام به عزّت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع؛

  ب ـ اتکا به تعلیم و تربیت دینی و ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تقویت روحیه خداپرستی، مهرورزی و ایثار؛

  پ ـ تامین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه‌های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات؛

  ت ـ ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی و توانمندی فردی و اجتماعی؛

  ث ـ توجه به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیازهای عمومی و متعارف افراد؛

  ج ـ برخورداری تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هر گونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، قومیت، نسب، طبقه اجتماعی ، ثروت یا تمکن مالی و قدرت جسمی؛

  چ ـ احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطلاعات؛

  ح ـ شفافیت در امور و پاسخگویی در قبال مسؤولیت‌ها؛

  خ ـ بنا نهادن امور بر پایه «احترام و محبت» به عنوان اولین حلقه زنجیره اصلاح و تربیت و اهتمام ویژه بر «حرفه آموزی و اشتغال» به عنوان حلقه ضروری زنجیره مذکور؛

  د ـ حمایت از زندان‌ یان نیازمند و خانواده ایشان به منظور اصلاح و تربیت، جامعه‌پذیر شدن زندان‌ ی و بازگشت به زندگی شرافتمندانه؛

  ذ ـ ارائه الگوهای رفتاری مثبت و سازنده از سوی کارکنان مؤسسه و انجام وظایف مطابق با موازین قانونی و اخلاق اسلامی و به روش حرفه‌ای، متعهدانه و منصفانه‌.

  ماده۳ـ تاسیس، احداث و اداره کلیه مؤسسه‌‌های کیفری و تغییر محل آن از وظایف و اختیارات سازمان است. تشکیل زندان‌ و بازداشتگاه اختصاصی توسط مراجع قضایی، اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.

  تبصره۱ـ تاسیس و اداره بازداشتگاه‌های عمومی و نظامی مطابق مقررات این آیین‌نامه و بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی مطابق آیین‌نـامه‌های اختصاصی مربوط است و درموضوعاتی که آیین‌نامه‌های مذکور مسکوت است، مقررات این آیین‌نامه حاکم می‌باشد. تحت‌نظرگاه‌های ضابطان قضایی و بازداشتگاه‌های انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نـامه خارج است.

  تبصره۲ـ سازمان برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای اعزام هیات‌های بازرسی (در سطوح معاونان سازمان، مدیران کل ستادی و استانی و مسؤولان واحد بازرسی زندان‌ ‌های هر استان) حداقل هر سه ماه یک‌بار از تمام بخش‌های بازداشتگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی به عمل می‌آورد و نتایج حاصله از کل بازرسی‌های مربوط در سطح کشور را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. مسؤولان بازداشتگاه‌های مذکور موظفند حداکثر همکاری لازم را جهت اجرای مقررات، انجام بازرسی، پاسخ سریع به استعلامات مسؤولان سازمان و مدیران کل زندان‌ ‌های سراسر کشور و همچنین ثبت فوری اطلاعات بازداشت شدگان در سامانه سجازا (با دسترسی محدود، صرفاً برای دادستان کل کشور، رئیس و معاون قضایی سازمان زندان‌ ‌ها، دادستان‌های مراکز استان و مدیران کل زندان‌ ‌ها) به عمل آورند. در غیر این صورت سازمان به قید فوریت ضمن انعکاس موضوع به رئیس قوه قضائیه و بالاترین مقام نهاد امنیتی، نظامی و یا انتظامی مربوط، حسب مورد نسبت به اعلام جرم علیه شخص یا اشخاص خاطی، تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی آن مرکز اقدام نماید.

  ماده۴ـ سازمان در سیاست ‌ گذاری ‌ ها و از جمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندان‌ یان ناتوان و نیازمند به حمایت بیشتر از قبیل زنان و افراد دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی، بیمار و سالمند را مورد نظر قرار می‌دهد و همچنین باید بر اساس نظر کارشناسان فنی و با استفاده از تجارب دیگر کشورها و با هدف رعایت اصل بازدارندگی مجازات حبس، تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ یان، به حداقل رساندن تجمع زندان‌ یان در کنار یکدیگر، بهره‌گیری از نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، حفظ بهداشت فردی و عمومی، رعایت نظم و انضباط و کنترل زندان‌ یان، الگوهای مناسبی را در امر ساخت و مدیریت مؤسسه‌‌های کیفری طراحی و اجرا کند.

  ماده۵ ـ سازمان در صورت تامین اعتبار از سوی دولت باید نسبت به باز مهندسی معماری مؤسسه‌‌های تابعه متناسب با ویژگی‌‌های هر زندان‌ ی و طبقه‌بندی آن‌ها، با اهداف اصلاح محکومان و توسعه حرفه آموزی، کار و اشتغال زندان‌ یان اقدام کند، به طوری که فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و کارگاه‌‌های تولیدی نسبت به فضای خوابگاهی غلبه داشته باشد.

  ماده۶ ـ سازمان ضمن مشورت با صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، هر سه سال یک بار شاخص­ها و استانداردهای زندان‌ و زندان‌ ‌بانی مانند حداقل و حداکثر سرانه‌‌های اسکان، بهداشت و درمان، امور رفاهی و شاخص­های اشتغال، اصلاح و تربیت، ایمنی و امنیت را متناسب با اصول طبقه‌بندی در هر یک از انواع مؤسسه‌های تابعه تعریف، تعیین و جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌نماید.

  ماده۷ـ اهمّ واحدهای مؤسسه کیفری به شرح زیر است:

  الف ـ واحد امور قضایی: واحدی است مشتمل بر بخش­های پذیرش، تشخیص، اجرای احکام و مددکاری قضایی، به منظور پذیرش زندان‌ ی، تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات اولیه، نظارت بر عملکرد سایر واحدها از حیث ثبت اطلاعات تخصصی و تکمیلی در بخشهای مختلف «پرونده وضعیت» اتخاذ تمهیدات لازم برای طبقه‌بندی و تفکیک زندان‌ یان مطابق با مصوبات شورای طبقه‌بندی، به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به وضعیت قضایی، محاسبه مدت و تقویم محکومیت در پرونده اجرای احکام و سامانه سجازا، معاضدت قضایی و اجرای دستورها و آراء قضایی در مؤسسه؛

  ب ـ واحد آمار و فناوری اطلاعات: به منظور پشتیبانی و اداره سامانه سجازا و نظارت فنی بر ثبت صحیح کلیه اطلاعات از جمله اطلاعات پرونده وضعیت، پرونده رفتاری، برنامه اصلاح و تربیت، امتیاز رفاهی، نمره اعتباری، شکایات و اعتراضات زندان‌ یان و همچنین آموزش کاربران، هوشمندسازی برنامه‌ها با استفاده از ابزارهای نوین، حفظ اطلاعات و تهیه آمار زندان‌ یان و انعکاس به موقع گزارش به رئیس مؤسسه و امکان برقراری ارتباط سامانه‌ای با دیگر مراجع ذی‌ربط؛

  پ ـ واحد اصلاح و تربیت: به منظور اجرای برنامه‌های اصلاح وتربیت، مدیریت و برنامه ریزی در امور آموزشی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی، هنری، ورزشی، حرفه­آموزی و اشتغال با هدف بازاجتماعی کردن، توانمندسازی زندان‌ یان و حمایت مادی و معنوی از زندان‌ یان نیازمند و خانواده­های آنان توسط مددکاران اجتماعی و همچنین مشارکت در تکمیل پرونده وضعیت و تهیه و به‌روزرسانی پرونده رفتاری؛

  ت ـ واحد بهداشت و درمان: به منظور حفظ و تامین سلامت جسمی، روانی و نیازهای پزشکی و دارویی زندان‌ یان و همچنین نظارت بر بهداشت عمومی و فردی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذیه و مشارکت در تکمیل پرونده وضعیت از حیث بخش‌‌های سلامت و شخصیت؛

  ث ـ یگان حفاظت: به منظور تامین امنیت و حفاظت از مؤسسه و اعزام زندان‌ ی در حوزه قضایی مربوط و سایر امور محوله، براساس دستورالعمل تشکیل یگان‌‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی (مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۶)؛

  ج ـ واحد حفاظت و اطلاعات: به منظور جمع­آوری محرمانه اخبار و اطلاعات و بررسی گزارش­های دریافتی و نظارت بر رفتار کلیه کارکنان مؤسسه، برای تامین امنیت مؤسسه و تضمین اجرای مقررات و صیانت از شان و مسؤولیت کارکنان مؤسسه و گزارش جرایم و تخلفات کشف شده طبق ضوابط؛

  چ ـ واحد ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات: به منظور بازرسی و نظارت بر اجرای مقررات در تمام واحدها، ارزیابی عملکرد کارکنان مؤسسه و بررسی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و همچنین گزارش جرایم و تخلفات کشف شده به نحو مستدل و مستند، جهت انعکاس به مراجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری؛

  تبصره ـ تاسیس واحدهای دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده، از قبیل واحد مبارزه با مواد مخدر، واحد مشاوره و خدمات روانشناختی، واحد ترک اعتیاد (اعم از دولتی و غیر دولتی)، واحد مددکاری اجتماعی، واحد مددکاری قضایی و واحد اشتغال، متناسب با نیازها و در حدود امکانات، با تشخیص مدیرکل زندان‌ ‌های هر استان و تایید دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری در ستاد سازمان است.

  فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

  مبحث اول: قاضی اجرای احکام

  ماده۸ ـ علاوه بر وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، برای قاضی اجرای احکام پیش‌بینی شده است، انجام اقدام‌های زیر در خصوص زندان‌ یان نیز به عهده قاضی اجرا است:

  الف ـ شرکت در جلسات شورای طبقه‌بندی؛

  ب ـ اظهار نظر فوری نسبت به موضوعات مطرح‌شده در شورای طبقه‌بندی و مصوبات شورای انضباطی؛

  پ ـ بازدید برنامه‌ریزی شده به طور روزانه یا حداقل هفته‌ای دو نوبت از تمام سالن‌ها و اندرزگاه‌های مؤسسه­ به منظور ملاقات مستقیم و استماع اظهارات و بررسی وضعیت هر زندان‌ ی یا متهم بازداشتی و رسیدگی به درخواست‌های قانونی و مشکلات قضایی او و ابلاغ کتبی و سیستمی نتیجه اقدام حداکثر ظرف یک هفته به وی. کمیت وکیفیت بازرسی قضات و اسامی زندان‌ یان ملاقات شده، با ذکر مشکلات یا درخواست‌های ابرازی، توسط مقام قضایی مربوط صورتجلسه و در پرونده نظارتی زندان‌ ی در سامانه سجازا ثبت و جهت درج در سوابق زندان‌ ی، تحویل مسؤول واحد امور قضایی می‌شود.

  ت ـ نظارت بر مؤسسه­ کیفری در امور راجع به حقوق قانونی زندان‌ یان و متهمان بازداشتی؛

  ث ـ نظارت بر انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه طلاق و تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و تعهدات، در مؤسسه که یک طرف آن متهم یا زندان‌ ی است، پس از هماهنگی با مقام قضایی مربوط و به وسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق، معرفی شده از سوی اداره ثبت اسناد محل؛

  ج ـ اظهار نظر ظرف یک­هفته درباره متهمان و محکومان واجد شرایط استفاده از ارفاق‌های قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نظام نیمه آزادی و بررسی ادعای توبه و پیگیری مقتضی در مراجع قضایی و اعلام نتیجه به مؤسسه، پس از ثبت در سامانه مربوط؛

  چ ـ نظارت بر اعزام زندان‌ ی به خارج از مؤسسه و عودت وی؛

  ح ـ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری­های روانی، جسمی و همچنین دیگر محکومان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل صدور دستور اعزام به پزشکی قانونی، بستری شدن آن‌ها در مراکز درمانی، صدور دستور تعویق اجرا و یا پیشنهاد تبدیل مجازات، بر اساس ضوابط و مقررات؛

  خ ـ صدور مجوز خروج زندان‌ ی بیمار از مؤسسه به منظور معالجه و درمان به استثناء موارد اورژانسی و اضطراری که مؤسسه راساً اقدام می‌کند؛

  د ـ اظهار نظر ظرف سه روز و اخذ تامین مناسب برای اعزام زندان‌ ی به مرخصی و همچنین اخذ تامین برای زندان‌ یان شاغل در مراکز حرفه­آموزی و اشتغال یا زندان‌ باز، پس از تصویب شورای طبقه‌بندی و اعلام مراتب به مؤسسه، از طریق ثبت در پرونده نظارتی؛

  ذ ـ اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی و اشتغال، صدور دستور دستگیری زندان‌ ی فراری و یا زندان‌ یانی که پس از خاتمه مرخصی یا در حین اشتغال در خارج از زندان‌ یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، مرتکب غیبت شده‌اند ­ و همچنین گزارش غیبت زندان‌ ی به دادستان و قاضی اجرای احکام دادسرا و اعلام نتیجه اقدام‌های صورت گرفته به مؤسسه به منظور ثبت در سابقه زندان‌ ی؛

  ر ـ نظارت بر وضعیت متهمان تحت قرار، از حیث رعایت مواعد قانونی، بازنگری در قرار تامین و ارائه گزارش ماهانه به مراجع قضایی و نظارتی؛

  ز ـ اجرای تکلیف مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛

  تبصره۱ـ چنانچه قاضی اجرای احکام در راستای تکالیف خود با قرارها و احکام نامتناسب منجر به بازداشت مواجه شود، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند.

  تبصره۲ـ به منظور ثبت درخواست‌های زندان‌ یان از قاضی اجرا (ناظر زندان‌ ) و همچنین ثبت پاسخ‌ها و تصمیمات اتخاذی مربوط و مدیریت هوشمند مواعد و ارفاق‌های قانونی، در سامانه سجازا، برای هر زندان‌ ی پرونده‌ای تحت عنوان «پرونده نظارتی» با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل می‌شود.

  مبحث دوم ـ مدیران مؤسسه

  ماده۹ـ اهمّ وظایف «رئیس مؤسسه کیفری»، به شرح زیر است:

  الف ـ اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها و دیگر مقررات مربوط و دستورهای سلسله مراتب سازمانی و مقام‌های قضایی یا قانونی ­صلاحیت‌دار و نظارت بر همه بخش‌‌ها و فرآیندهای تحت امر در مؤسسه؛

  ب­ ـ اجرای تصمیمات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی؛

  پ ـ همکاری، مساعدت و نظارت بر اجرای برنامه‌های بنیاد، انجمن و ستاد دیه؛

  ت­ ـ نظارت بر عملکرد کارکنان مؤسسه از حیث رعایت حقوق زندان‌ یان و نحوه رفتار آن‌ها با زندان‌ یان و خانواده‌های آنان و پاسخگویی در قبال اعتراضات و درخواست‌های دریافتی؛

  ث ـ تامین امنیت و محافظت از مؤسسه و زندان‌ یان و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیش ‌ گیری از وقوع تخلفات و جرائم در مؤسسه و جلوگیری از فرار زندان‌ یان و همچنین جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه و مواد مخدر به مؤسسه؛

  ج ـ برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر آموزش، اصلاح و تربیت، تامین سلامت، بهداشت، تغذیه، تربیت بدنی و تفریحات سالم زندان‌ یان؛

  چ ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای توسعه اشتغال زندان‌ یان و نظارت بر مراکز اشتغال مربوط و همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص حرفه آموزی و اشتغال در زندان‌ بسته اعم از اشتغال در کارگاه‌‌های داخلی و یا اشتغال نشسته در خوابگاه‌‌های مؤسسه؛

  ح ـ گزارش فوری تخلف یا جرایم ارتکابی توسط زندان‌ یان و موارد فوت، خودکشی و خودزنی در مؤسسه به سلسله مراتب سازمانی و حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛

  خ ـ بهره­مندی از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین در اداره امور مؤسسه و به ­ویژه کنترل زندان‌ یان، آمار و اطلاعات، مکاتبات و ثبت سوابق و اتخاذ تدابیر لازم در جهت توسعه و به­روز رسانی سامانه­ها؛

  د ـ نظارت بر وضعیت عمومی و فردی زندان‌ یان و رسیدگی به امور آنان و نظارت بر اجرای برنامه‌های روزانه، آمارگیری از زندان‌ یان، کنترل دفتر ثبت وقایع و تهیه و ارسال گزارش روزانه آمارهای مذکور برای مقام­های ذی‌ربط؛

  ذ ـ جذب کمک‌های مردمی با اجرای برنامه‌های انگیزشی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم­نهاد در زمینه‌های مختلف از قبیل مالی، معاضدتی، فرهنگی، حرفه‌آموزی، اشتغال و اصلاح و تربیت و تامین ویا ارتقای زیرساخت‌های عمرانی با هدف بهبود امور زندان‌ ، تامین نیازهای زندان‌ یان، مساعدت به آن‌ها یا خانواده‌هایشان حسب دستورالعمل سازمان؛

  ر ـ راه‌اندازی تارنما یا سامانه الکترونیکی مختص مؤسسه با همکاری و هماهنگی دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان، برای اطلاع‌رسانی عمومی، جلب مشارکت و همکاری تشکل‌های مردم ­نهاد ونهادهای حمایتی، ارتقاء نظام پاسخگویی و ارائه خدمات الکترونیکی و معاضدت قضایی و اجتماعی به خانواده زندان‌ یان.

  تبصره۱ـ رئیس اندرزگاه نیز مطابق با اختیارات و وظایف تفویضی، مسؤولیت‌های رئیس مؤسسه را در محدوده اندرزگاه بر عهده دارد .

  تبصره۲ـ رئیس مؤسسه حقوق متهمان بازداشتی را با رعایت حداکثر استانداردها، تامین می‌نماید.

  ماده۱۰ـ رئیس مؤسسه با موافقت مدیرکل زندان‌ ‌های استان، برای زمانی که در مرخصی یا ماموریت است، یکی از معاونان خود را به عنوان جانشین و برای روزهای تعطیل و ساعات خارج از وقت اداری، حداقل سه نفر را ترجیحاً از میان رؤسای اندرزگاه­ها ، مراقبان مسؤول و یا افسر نگهبان به عنوان جانشین خود تعیین می‌کند تا به صورت نوبت­کاری انجام وظیفه نمایند.

  ماده۱۱ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تمام رؤسا، معاونان و ماموران مؤسسه‌ها که وظیفه ضابطیت را برعهده دارند، از سوی سازمان جهت طی دوره آموزشی لازم و اخذ کارت ضابطیت به دادستان مربوط معرفی می شوند. رؤسا، معاونان و ماموران مؤسسه‌ها که دارای کارت ضابطیت هستند، در اجرای قرارهای صادرشده و احکام حبس در مؤسسه، مطابق احکام یا دستور مقام قضایی اقدام می‌نمایند. چنانچه متهمان یا محکومان از بازداشتگاه یا زندان‌ ‌های بسته و نیمه باز و یا حین اعزام و بدرقه فرار کنند و یا مرتکب جرمی شوند، رئیس، معاونان و ماموران مؤسسه با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط خاص انجام وظیفه می­کنند.

  ماده۱۲ـ در هر مؤسسه «مراقب مسؤول» زیر نظر رئیس مؤسسه و یا رئیس اندرزگاه انجام وظیفه می‌کند. اهمّ وظایف مراقب مسؤول در مؤسسه به شرح زیر است:

  الف ـ سرشماری و تهیه آمار زندان‌ یان و ثبت موارد آزادی، جابجایی و انتقال زندان‌ یان و تحویل گرفتن زندان‌ یان جدید؛

  ب ـ نظارت و کنترل ورود و خروج زندان‌ یان و ثبت وقایع و گزارش فوری حوادث و رویدادها از قبیل قانون‌شکنی، درگیری و نزاع، اغتشاش، تجمع غیر عادی، قدرت­نمایی، بهره­کشی و اجیرکردن دیگران، قماربازی، ایجاد سر و صدا و بی­نظمی، اعتصاب غذا، فرار، خودزنی، خودکشی، بیماری و فوت زندان‌ ی به مقام مافوق؛

  پ ـ نظارت بر تحویل و تحول نوبت کاری و جابجایی کارکنان داخل اندرزگاه و تنظیم لوح نگهبانی نوبت کاری مراقبان داخل اندرزگاه؛

  ت ـ نظارت بر اعزام زندان‌ یان به مراجع و مراکزی مانند بهداری، سالن ملاقات، واحد اصلاح و تربیت و کارگاه‌‌های حرفه آموزی و اشتغال و انجام هماهنگی و مراقبت­های لازم؛

  ث ـ دریافت درخواست‌های قانونی زندان‌ یان، رسیدگی به این درخواست ­ ها، گزارش آن به مقام مافوق و اعلام نتیجه به زندان‌ ی؛

  ج ـ نظارت بر امر توزیع خوراک، پوشاک، مواد غذایی، لوازم بهداشتی و ارائه خدمات رفاهی و فروشگاه­ها؛

  چ ـ کنترل و پیش ­ گیری از هر گونه تخلف در درون اندرزگاه و نظارت بر تقسیم کار عادلانه بین زندان‌ یان؛

  ح ـ بازرسی و کنترل تمام بخش ­ های اندرزگاه، اعم از بازرسی نوبه­ای و سرزده به ویژه در شب به همراه ماموران یگان و همچنین نظارت از طریق تجهیزات و دوربین­های مداربسته؛

  خ ـ نظارت بر عملکرد مراقبان و دیگر کارکنان اندرزگاه؛

  د ـ انجام وظایف رئیس اندرزگاه در غیاب وی؛

  ذ ـ نظارت بر اجرای برنامه روزانه زندان‌ یان؛

  ر ـ همکاری و تبادل اطلاعات با فرمانده یگان حفاظت در امور مربوط به تامین امنیت مؤسسه؛

  ز ـ انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مافوق و شرح وظایف سازمانی .

  ماده۱۳ـ وظایف دیگر مسؤولان و کارکنان مؤسسه بر اساس شرح وظایف پست سازمانی مصوب و امور محوله از سوی مقام مافوق است.

  مبحث سوم ـ یگان حفاظت

  ماده۱۴ـ یگان حفاظت سازمان، وظیفه حفاظت فیزیکی از مؤسسه‌های تابعه، اعزام زندان‌ یان، استقرار نظم و تامین امنیت، پیش­گیری و جلوگیری از فرار زندان‌ ی، کنترل هرگونه اغتشاش، شورش یا اقدام­های مخل امنیت و همچنین آموزش و مدیریت پاسیاران و سربازان و دیگر نیروهای تحت امر را بر عهده دارد. اعزام  خارج از حوزه قضایی تا تامین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان یادشده، با هماهنگی سازمان، توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد.

  ماده۱۵ـ مسئولیت اداره یگان حفاظت بر عهده رئیس سازمان است؛ این امر مانع از نظارت تخصصی ناجا (انتظامی و حفاظتی) بر یگان نیست.

  ماده۱۶ـ اهم وظایف فرمانده یگان حفاظت مؤسسه به شرح زیر است:

  الف ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های حفاظت فیزیکی و نظم و امنیت مؤسسه در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی و پیش‌بینی وسایل، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز؛

  ب ـ نظارت مستمر بر امور حفاظت فیزیکی و برقراری نظم و امنیت مؤسسه و محوطه پیرامونی، بررسی دفتر وقایع، رسیدگی به گزارش­های رسیده از اتفاقات، تایید لوحه نگهبانی و پاسداری و گزارش امور به مقامات مافوق؛

  پ ـ برنامه‌ریزی و نظارت برای کنترل ورود و خروج و بازرسی از تمامی وسایل نقلیه، اشیاء و وسایلی که به مؤسسه وارد یا از آن خارج می‌شود و ثبت وقایع مربوط؛

  ت ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر ورود و خروج مراجعان و بازرسی بدنی دقیق از زندان‌ یان، کارکنان و مراجعان به هنگام ورود به مؤسسه یا خروج از آن به نحوی که اقلام ممنوع وارد یا خارج نشود؛

  ث ـ نظارت بر حضور و غیاب کارکنان یگان و نیروهای وظیفه در نوبت کاری یگان، امور نگهبانی و گشت­ها؛

  ج ـ بازدید و بررسی وضع ظاهری کارکنان یگان و نیروهای وظیفه به هنگام برگزاری مراسم صبحگاهی و حین انجام وظیفه و ارائه آموزش­ و تذکرات ضروری به آن‌ها و در صورت لزوم تنبیه انضباطی کارکنان و نیروهای وظیفه یگان مطابق مقررات حاکم؛

  چ ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر آموزش و تمرین کارکنان یگان نسبت به وظایف مقرر و اجرای طرح­های دفاعی، امنیتی و انضباطی مؤسسه؛

  ح ـ بازدید مستمر از کلیه اماکن مؤسسه، بازرسی و تفتیش نوبه‌ای و موردی با هماهنگی رئیس مؤسسه از داخل سالن‌ها و اندرزگاه‌های آن مؤسسه جهت کشف اشیای ممنوعه و دستور جمع‌آوری اشیای زائد در محل، نظارت بر تجهیزات دوربین‌های مداربسته و عملکرد متصدیان آن، پست‌های نگهبانی و انبار سلاح، مهمات و تجهیزات و نظارت و کنترل امر تحویل سلاح و مهمات و استفاده صحیح از آن‌ها مطابق مقررات حاکم؛

  خ ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی در مورد نحوه اعزام و انتقال زندان‌ یان و یا متهمان بازداشتی به مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی توسط ماموران ناجا و یا کارکنان یگان حفاظت سازمان؛

  د ـ ابلاغ دستور مقامات مافوق و بخشنامه‌های اداری و انتظامی به ماموران مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن­ها؛

  ذ ـ انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مافوق و شرح وظایف سازمانی.

  تبصره ـ مقام­های رسمی به تشخیص رئیس مؤسسه و همچنین مقام­های قضایی از اقدام موضوع بند«ت» مستثنی هستند.

  ماده۱۷ـ افسر نگهبان مؤسسه تحت نظر فرمانده یگان حفاظت انجام وظیفه می‌کند. اهم وظایف افسر نگهبان به شرح زیر است:

  الف ـ مطالعه وقایع ثبت شده در گذشته و پیگیری دستورهای صادره از سوی مقام مافوق و ارائه گزارش به مقام مذکور؛

  ب ـ نظارت بر عوامل نگهبانی از قبیل کنترل حضور و غیاب آن­ها، تحویل اسلحه و مهمات؛

  پ ـ نظارت بر امور نگهبانی و تحویل و تحول این امر و گزارش وقایع نوبت کاری قبلی و آخرین وضعیت موجود؛

  ت ـ بازدید مستمر از عوامل نگهبانی و اماکن انتظامی؛

  ث ـ نظارت بر وضعیت ظاهری کارکنان یگان حفاظت؛

  ج ـ اجرای مراسم صبحگاه و شامگاه؛

  چ ـ تنظیم و ثبت وقایع و گزارش­های نهایی در دفاتر و سامانه مربوط به ‌صورت‌ صحیح و بدون امکان تغییر و خط‌خوردگی مطابق دستورالعمل­های صادره؛

  ح ـ نظارت بر نحوه بازرسی در درب ورودی، درج اطلاعات زندان‌ یان و مراجعان و بازرسی دقیق بدنی آن‌ها، ورود و خروج وسایل نقلیه و بازرسی آن‌ها بدون لحاظ هر گونه استثناء و همچنین بازرسی دیگر تجهیزات و جلوگیری از ورود اشیاء و اقلام ممنوع به مؤسسه و نظارت بر امر نگهداری اشیای امانی دریافتی از مراجعان، در محل صندوق یا کیسه اختصاصی با درج مشخصات یا کد صاحب اشیاء؛

  خ ـ ارائه گزارش از وضعیت حفاظت فیزیکی مؤسسه در زمینه مشکلات، ایرادها و نقایص به رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و پیگیری تا رفع کامل این موارد؛

  د ـ نظارت بر امور محوطه داخلی بین پوسته اول و دوم مؤسسه، مانند نظافت کلیه اماکن انتظامی و اطمینان از نبود ضعف حفاظتی در ساختمان و تاسیسات؛

  ذ ـ گزارش فوری حوادث و رویدادهای داخل مؤسسه به مقام مافوق؛

  ر ـ عهده­دار شدن امور در غیاب رئیس و جانشین مؤسسه در صورت تفویض اختیار؛

  ز ـ کنترل و نظارت بر عملکرد دوربین­های مداربسته؛

  ژ ـ انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مقام مافوق و شرح وظایف سازمانی.

  تبصره ـ کلیه نیروهای یگان حفاظت در زمان نگهبانی یا اعزام و انتقال زندان‌ ی، به دلیل ملاحظات امنیتی باید از رفتارهای زیر اجتناب نمایند: ترک نگهبانی، خوابیدن، غذا خوردن، استعمال دخانیات، صحبت کردن با زندان‌ ی و انجام افعالی که باعث انصراف خاطر آنان ازخدمت و مراقبت از زندان‌ یان در تکالیف مقرره شود. نگهبانان باید همیشه مجهز و ملبس به لباس رسمی و تمیز و مرتب بوده و مواقعی که در داخل مؤسسه‌ها ماموریت داشته باشند، بدون اسلحه انجام وظیفه نمایند.

  ماده۱۸ـ کارکنان یگان حفاظت به جز کارکنان مامور به خدمت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ضوابط اداری، مالی و استخدامی تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط سازمان هستند. کلیه کارکنان این یگان در راستای وظایف حفاظتی، انتظامی و به­کارگیری سلاح، مهمات و تجهیزات انتظامی تابع آیین‌نـامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحت امر فرمانده یگان حفاظت سازمان، هستند.

  ماده۱۹ـ ضابطان دادگستری مکلف­اند در مواقع اضطراری با درخواست مؤسسه و هماهنگی با مقام قضایی ذی‌ربط، همکاری لازم را با یگان­ حفاظت مؤسسه به عمل آورند.

  مبحث چهارم ـ واحد امور قضایی مؤسسه

  ماده۲۰ـ اهم وظایف مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه به شرح زیر است:

  الف ـ مدیریت و نظارت بر اجرای فرایند پذیرش زندان‌ ی؛

  ب ـ ثبت اطلاعات مربوط به وضعیت قضایی زندان‌ ی و یا نظارت بر ثبت این اطلاعات از سوی مددکاران قضایی یا کارشناسان اجرای احکام مؤسسه؛

  پ ـ ثبت و یا نظارت بر ورود سیستمی اطلاعات قرارها، احکام، اوراق و دستورات قضایی از سامانه‌های قوه قضاییه به سامانه سجازا و درج اوراق قضایی در پرونده مربوط، به‌روزرسانی و تطبیق اطلاعات سامانه و پرونده زندان‌ ی با وضعیت وی، خلاصه ‌ نویسی، اسکن و برگ ‌ شماری اوراق پرونده کاغذی و تکمیل پرونده الکترونیکی؛

  ت ـ نظارت بر مدیریت بخش تشخیص مؤسسه و کیفیت تکمیل اطلاعات پرونده وضعیت زندان‌ ی توسط واحدهای ذی‌ربط؛

  ث ـ تهیه خلاصه گزارش از وضعیت قضایی مؤسسه به منظور بهره­برداری در جلسات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی؛

  ج ـ پیگیری درخواست‌های قانونی زندان‌ ی ازجمله تقاضای انتقال به زندان‌ محل اقامتگاه و همچنین نظارت بر عملکرد مددکاران قضایی در راستای اعمال به موقع معاضدت قضایی و ارفاق‌های قانونی و حسب مورد انعکاس به شورای طبقه‌بندی و مراجع قضایی؛

  چ ـ ابلاغ به ­موقع دادنامه، احضاریه، اخطاریه و دیگر اوراق قضایی یا اداری به زندان‌ ی و ارسال نتیجه ابلاغ به مرجع قضایی، مطابق قوانین و مقررات؛

  ح ـ اجرای فوری دستورهای قضایی از قبیل دستورهای راجع به حبس، حبس بدل از جزای نقدی یا ناشی از محکومیت‌های مالی، عفو و تخفیف مجازات، آزادی مشروط و یا تعلیق و توقف اجرای حکم؛

  خ ـ نظارت بر اعمال تقویم و ثبت محکومیت‌ها در پرونده الکترونیکی و آزادی به ­ موقع زندان‌ ی و در صورت لزوم پیگیری از طریق مراجع قضایی؛

  د ـ پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان دارای محکومیت غیر قطعی، از طریق مکاتبه با مراجع قضایی در خصوص رعایت مواعد قانونی برای بازنگری در قرار تامین؛

  ذ ـ گزارش اجرای محکومیت یا اعلام آزادی به مراجع ذی‌ربط و درخواست رفع ابهامات مربوط به اجرا از قاضی اجرا و اعلام محکومیت‌های متعدد به منظور اعمال مقررات تعدد؛

  ر ـ فراهم کردن مقدمات لازم برای اعزام به ­موقع زندان‌ ی به مراجع قضایی، قانونی، درمانی، پزشکی قانونی و یا محل اجرای مجازات، خروج زندان‌ ی از مؤسسه و تحویل به مراجع انتظامی یا اطلاعاتی و نظارت و پیگیری عودت زندان‌ ی به مؤسسه در مواعد مقرر؛

  ز ـ همکاری با بهداری در امور مربوط به زندان‌ ی بیمار و گزارش وضعیت وی به مقام مافوق؛

  ژ ـ فراهم کردن تمهید­های لازم به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه­گذار، در وقت اداری و یا خارج از آن. در این موارد واحد کشیک قضایی مستقر در مؤسسه باید حتی­المقدور بدون مطالبه پرونده اقدام کند.

  س ـ نظارت بر حضور کارشناسان اجرای احکام یا مددکاران قضایی به صورت نوبت­کاری شبانه­روزی در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل، جهت ارائه خدمات مستمر در واحد امور قضایی مؤسسه در موارد فوری و ضروری.

  تبصره ـ چنانچه مسؤول واحد امور قضایی در راستای تکالیف خود با حکم یا قرار غیر قانونی یا نامتناسب منجر به بازداشت و یا دستور قضایی مغایر با سیاست­های مصوب شورای مرکزی طبقه‌بندی ویا مغایر با مصوبات شورای طبقه‌بندی مواجه شود، مراتب را به رئیس مؤسسه اعلام می‌کند.

  ماده۲۱ـ «پرونده اجرای احکام» هر زندان‌ ی یا متهم بازداشتی، شامل اطلاعات زیر است:

  اطلاعات سجلی، کد ملی، تصویر چهره زندان‌ ی، آدرس محل سکونت و کدپستی آن، نشانی وتلفن محل اقامت والدین یا یکی از بستگان درجه یک، برگ قرار یا محکومیت، صورتجلسه لباس و اشیاء زندان‌ ی، رسید تحویل زندان‌ ی، اعلام بازداشتی به مرجع ذی‌ربط، مستندات و اطلاعات پرونده قضایی، مکاتبات زندان‌ با مراجع مذکور، اطلاعات مربوط به درجه قانونی جرایم، انگشت­نگاری، سوابق کیفری، تصویر آراء قضایی، ابلاغیه‌‌ها و دستورهای قضایی صادر‌شده، عنوان اتهامی، نوع محکومیت، نوع و میزان قرار تامین کیفری، شماره قرار یا حکم و تاریخ آن، میزان مجازات و محکومیت مالی، تاریخ شروع بازداشت، ایام بازداشت قبلی، تاریخ آزادی، سوابق برخورداری از ارفاق­ها و معاضدت قضایی، خلاصه وضعیت آراء، سوابق مرخصی، غیبت از مرخصی، غیبت از محل اشتغال خارج از مؤسسه و صورتجلسات شورای طبقه‌بندی و شورای انضباطی و تصمیمات رئیس مؤسسه یا کمیته تخصصی اصلاح و تربیت در خصوص اجرای ماده ۲۷ این آیین‌نـامه و تبصره­های آن؛

  فصل سوم ـ طبقه‌بندی زندان‌ یان و شورای طبقه‌بندی

  ماده۲۲ـ به منظور ایجاد رویه واحد در تفکیک و تخصیص زندان‌ ‌های هر استان، برنامه‌ریزی و نظارت در امر طبقه‌بندی زندان‌ یان در چارچوب این آیین نامه، « شورای مرکزی طبقه‌بندی» با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان، معاون قضایی، معاون اصلاح و تربیت و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، تشکیل می­گردد. معاون اصلاح و تربیت سازمان به عنوان دبیر این شورا، برگزاری جلسات را حداقل برای هر سه ماه یک­بار هماهنگ می­نماید. هر یک از مدیران کل زندان‌ ‌های سراسر کشور به هنگام بررسی وضعیت طبقه‌بندی زندان‌ یان استان مربوط، با هماهنگی قبلی در جلسات شورا شرکت می­کنند.

  تبصره ـ مصوبات این شورا برای اجرا، توسط دادستان کل کشور به دادستان­های سراسر کشور و توسط رئیس سازمان به مدیران کل زندان‌ ‌ها ابلاغ و در سامانه سجازا ثبت می‌شود.

  ماده۲۳ـ در هر مؤسسه، «شورای طبقه‌بندی» با ترکیب زیر و با حضور قاضی اجرا تشکیل می‌شود:

  الف ـ قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان‌ ) به عنوان رئیس شورا؛

  ب ـ رئیس مؤسسه یا یکی از معاونان وی؛

  پ ـ مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه یا یک نفر از مددکاران قضایی به عنوان دبیر شورا؛

  ت ـ رئیس اندرزگاه مربوط؛

  ث ـ مسؤول واحد اصلاح و تربیت یا واحد فرهنگی مؤسسه؛

  ج ـ مسؤول واحد حفاظت و اطلاعات موسسه؛

  چ ـ مسؤول واحد بهداشت و درمان و یا روان­شناس مؤسسه.

  ماده۲۴ـ وظایف شورای طبقه‌بندی به شرح زیر است:

  الف ـ اتخاذ تصمیمات کلی برای تفکیک و طبقه‌بندی برای متهمان و محکومان جدیدالورود، با رعایت مصوبات شورای مرکزی طبقه‌بندی و همچنین اتخاذ تصمیم موردی در خصوص مواردی که رئیس مؤسسه با پیشنهاد سامانه سجازا برای طبقه‌بندی مخالفت کرده و یا در مواردی که زندان‌ ی اعتراض نموده است ؛

  ب ـ اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم برای اجرای سیاست­ها و دستورالعمل­های ابلاغی از سوی سازمان در خصوص سطح امور رفاهی و خصوصیات تفصیلی هر طبقه یا هر بخش از مؤسسه؛

  پ ـ بررسی وضعیت زندان‌ یان دارای شرایط انتقال به انواع مؤسسه‌های کیفری؛

  ت ـ بررسی درخواست‌های مرخصی زندان‌ یان؛

  ث ـ بررسی درخواست‌های اشتغال یا عدم اشتغال در زندان‌ نیمه باز و همچنین در مراکز حرفه ­ آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است؛

  ج ـ بررسی ادعای توبه متهمان بازداشتی بر اساس گزارش مشروح مددکار اجتماعی یا یکی از روحانیون به انتخاب رئیس مؤسسه و همچنین بررسی ادعای توبه محکومان، مبتنی بر درجه اعتباری زندان‌ ی و صدور گواهی مستدل مبنی بر تنبه زندان‌ ی و مقرون به صحت بودن ادعای توبه وی، برای ارائه به مرجع قضایی مربوط؛

  چ ـ پیشنهاد و اظهار نظر نسبت به درخواست آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات محکوم؛

  ح ـ پیشنهاد تبدیل مجازات حبس به نظام نیمه­آزادی و یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، موضوع مواد ۵۶، ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛

  امتیاز به نوشته

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *