×
جدیدترین خبرها

رشیده طلیب

آثار حقوقی قطعنامه صهیونیستی کنگره آمریکا علیه «رشیده طلیب»
یاداشت/ فرشید فرحناکیان

آثار حقوقی قطعنامه صهیونیستی کنگره آمریکا علیه «رشیده طلیب»

جایگاه حقوقی قطعنامۀ محکومیت رشیده طلیب را در قسمت ۵ از ماده ۱ قانون اساسی ایالات‌متحده شناسایی می گردد که مقرر می دارد: «هر مجلس [کنگره] می‌تواند آیین‌نامه رسیدگی خود را تعیین کند، اعضای خود را به دلیل رفتارهای بی‌نظم مجازات کند و با توافق دوسوم، یک عضو را اخراج کند».
  • ۲۹ آبان
  • ۰