×
جدیدترین خبرها

خانواده شهدای مدافع حرم

دولت‌های متخاصم آمریکا و انگلیس را ملزم به پاسخگویی می‌کنیم
وکیل مدافع خانواده‌های شهدای مدافع حرم:

دولت‌های متخاصم آمریکا و انگلیس را ملزم به پاسخگویی می‌کنیم

محمدی گفت: امروز شاید موضوع دریافت خسارت از دولت‌های متخاصم محقق نشده باشد؛ اما روزی فرا خواهد رسید که این دولت‌ها مجبور به پاسخگویی خواهند بود.
  • ۲۰ آبان
  • ۰
  • وکیل مدافع خانواده‌های شهدای مدافع حرم: اعمال دولت آمریکا مصداق تروریسم و حمایت از آن است

    وکیل مدافع خانواده‌های شهدای مدافع حرم: اعمال دولت آمریکا مصداق تروریسم و حمایت از آن است

    محمدی گفت: دولت آمریکا مطابق با قوانین داخلی و خارجی موجود اعمالی مرتکب شده است که مصداق بارز حمایت از تروریسم است.
  • ۱۴ آبان
  • ۰