×
جدیدترین خبرها

آیین نامه ۱۴۰۰

ضرورت اعمال اعاده حیثیت موضوع ماده ۱۵۴ آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ با ایجاد سامانه سخاوت
یادداشت/ آرزو سلیمانی

ضرورت اعمال اعاده حیثیت موضوع ماده ۱۵۴ آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ با ایجاد سامانه سخاوت

اعاده حیثیت یا ادعای شرف از اصطلاحات علم حقوق بوده .در فرض ما به این معناست که وکیلی که به هر شکلی حقوق وی (اعم از مادی یا معنوی) از بین رفته باشد و به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده حقوق ازدست رفته ایجاد شده باشد به واسطه آن بتواند آثار جرم‌انگاری را زایل کند.
  • ۲۵ فروردین
  • ۰