×
جدیدترین خبرها

شرکت ها

تبدیل تمرکز شرکت‌ها به فاشیسم
یادداشت/ فرشید فرحناکیان

تبدیل تمرکز شرکت‌ها به فاشیسم

مکتب شیکاگو هرگز به استدلال سیاسی ورود نمی‌کند و بر استدلال اقتصادی متمرکز می‌ماند. استدلال سیاسی علیه انحصار چه می‌گوید؟ در یک کشور دموکراتیک، ما آدم‌هایی را انتخاب می‌کنیم تا برای ما تصمیمات جمعی بگیرند.
  • ۴ اردیبهشت
  • ۰