×
جدیدترین خبرها

سجاد حاجبی خانیکی

اجرای احکام داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی
یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

اجرای احکام داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی

طبق بند دوم ماده ۲۲۲، ذینفعان مکلفند تقاضای تفصیلی را که مشتمل بر کلیه اطلاعات لازم مندرج در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به قاضی اجراء تسلیم کنند.
 • ۶ خرداد
 • ۰
 • اطلاق الزام به اخذ تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت کلیه شرکا غیر قانونی است
  یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

  اطلاق الزام به اخذ تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت کلیه شرکا غیر قانونی است

  طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است.
 • ۱۹ اردیبهشت
 • ۱ دیدگاه