×
جدیدترین خبرها

قانون جرایم رایانه‌ای

جنبه مجرمانه خودکشی و دعوت به خودکشی؟
یاداشت/ زینب ریاضت

جنبه مجرمانه خودکشی و دعوت به خودکشی؟

هر گونه معاونت به هر شکل اعم از تحریک  و تشویق و  تسهیل در جرم  خودکشی دارای مجازات است.
  • ۵ آذر
  • ۰