×
جدیدترین خبرها

محمدباقر الفت

تسهیل آزمون اختبار برای دانشجوبان علوم قضایی
معاون منابع انسانی قوه قضاییه خبر داد؛

تسهیل آزمون اختبار برای دانشجوبان علوم قضایی

الفت با شرحی از تسهیل روند فرایند‌ها در مصاحبه اختبار و جزئیات زمان و مکان شروع به خدمت، چشم اندازی از آینده شغلی دانشجویان را تبیین کرد و شرایط و مزایای برخی انتخابات حوزه خدمتی را برشمرد.
  • ۲۳ آبان
  • ۰