×
جدیدترین خبرها

صحت قرارداد

رهنمودهای حقوقی جهت ارزیابی صحت قرارداد
یادداشت/ آمنه سخنگو

رهنمودهای حقوقی جهت ارزیابی صحت قرارداد

با توجه به اهمیت حقوقی و اقتصادی قراردادها در چارچوب حقوق مدنی ایران، اجرای صحیح، دقیق و مطابق با مقررات حاکم یک ضرورت بنیادین محسوب می شود، ارتکاب به نقض برخی از این مقررات می تواند منجر به ابطال قراردادها شود.
  • ۱۰ دی
  • ۰