×
جدیدترین خبرها

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام

ایراد هیأت عالی مجمع تشخیص به طرح تأمین مالی
سخنگوی شواری نگهبان در نشست خبری:

ایراد هیأت عالی مجمع تشخیص به طرح تأمین مالی

طحان نظیف گفت: طرح تأمین مالی و زیرساخت تولید توسط هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت.
  • ۴ آذر
  • ۰