×
جدیدترین خبرها

مجازات حدی

اعدام در شرب خمر مرتبه چهارم
یادداشت/ زینب ریاضت

اعدام در شرب خمر مرتبه چهارم

وفق ماده 136 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
  • ۱۸ آذر
  • ۰