×
جدیدترین خبرها

قانون افتراقی

ضرورت اتخاذ رویکرد قانونی افتراقی در جرائم تروریستی
یادداشت/ حمیدرضا محمدی

ضرورت اتخاذ رویکرد قانونی افتراقی در جرائم تروریستی

در چندین سال اخیر، حوادث تروریستی متعددی در ایران رخ داده است، حسب داده های مراجع غیر رسمی تاکنون بیش از دویست نفر در این حملات تروریستی به شهادت رسیده اند. اما مقنن در سال های اخیر سکوت خاصی را در خصوص جرائم تروریستی پیشه کرده است.
  • ۱۴ دی
  • ۰