×
جدیدترین خبرها

حقوق ذاتی بشر

حق استفاده از محیط زیست سالم در اسناد بین المللی با تأکید بر استفاده از هوای پاک
مقاله/ ناصر صمدی گنزق

حق استفاده از محیط زیست سالم در اسناد بین المللی با تأکید بر استفاده از هوای پاک

حق بر داشتن محیط زیست سالم که «حق بر هوای پاک» نیز بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهد، یکی از بنیادی ترین حقوق ذاتی و طبیعی بشر شناخته می شود.
  • ۲ دی
  • ۰