×
جدیدترین خبرها

حسین سرلکیان

پول الکترونیک و جایگاه آن در دعاوی حقوقی ایران
یادداشت/ حسین سرلکیان

پول الکترونیک و جایگاه آن در دعاوی حقوقی ایران

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از طرف دولت یا بخش خصوصی است که به صورت الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
  • ۲۰ دی
  • ۰