×
جدیدترین خبرها

پزوهشگر حوزه مالیات

تضمینات قانونی عضویت در سامانۀ مؤدیان و اظهارنامۀ ارزش افزوده
یادداشت/ عارف قلی‌پور

تضمینات قانونی عضویت در سامانۀ مؤدیان و اظهارنامۀ ارزش افزوده

یکی از اقدامات مؤثر در نظام مالیات¬ستانی ایران، در اولین گام، الکترونیکی نمودن سیستم مالیاتی و در گام بعدی هوشمندسازی سیستم مالیات¬ستانی در کشور بوده است که اهداف عالیه¬ای چون صرفه¬جویی در زمان، تنزیل هزینه¬ها، سهولت استفاده، ارائۀ بهتر خدمت از طرف سازمان، سهولت دسترسی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و ... را دنبال می¬کند.
  • ۹ بهمن
  • ۰