×
جدیدترین خبرها

قوانین

جرایم مالیاتی چیست؟

جرایم مالیاتی چیست؟

به گزارش دادبان عدالت_لیلی تقربی پژوهشگر حقوق خصوصی؛ در شرایطی که متخلفان هر روز به دنبال راهکار جدیدی برای دور زدن قانون یا انجام جرم دور از چشم ناظران هستند، این وظیفه قانونگذار است به دنبال فکری برای به‌روز ماندن قوانین و مخصوصاً مجازات‌های خود باشد، زیرا واضح به نظر می‌رسد هر خلأ قانونی می‌تواند […]

  • ۱۴ مهر
  • ۰