×
جدیدترین خبرها

جرایم علیه امنیت

نقدی بر عنصر قانونی بزه همکاری با دولت متخاصم
یادداشت/ حمیدرضا محمدی

نقدی بر عنصر قانونی بزه همکاری با دولت متخاصم

یکی از مواد اولیه فصل سوم قانون مجازات اسلامی-تعزیرات ماده 508 این قانون میباشد. ماده مذکور بدین شرح عنصر قانونی همکاری با دولت متخاصم را به منصه ظهور نشانده است.
  • ۸ بهمن
  • ۰