×
جدیدترین خبرها

قانون مالیات

واکاوی مسئولیت تضامنی در قانون مالیات بر ارزش افزوده
یادداشت/عارف قلی پور

واکاوی مسئولیت تضامنی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

یکی از راهکارهایی که قانونگذار هم در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون مورد بحث برای ایجاد اطمینان در نظر گرفته، مسئولیّت تضامنی است که در نظام های حقوقی، یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت به کار می گیرند.
  • ۱۲ آذر
  • ۰