×
جدیدترین خبرها

سرقت کارت بانکی

سرقت کارت بانکی و برداشت وجه در رویه قضایی
یادداشت/ زینب ریاضت

سرقت کارت بانکی و برداشت وجه در رویه قضایی

جرایم بانکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان است که میتواند موجب خدشه به اعتماد و اعتبار نظام بانکی شود.
  • ۷ بهمن
  • ۰