×
جدیدترین خبرها

اعمال تجاری

آیا از مراحل دریافت کارت بازرگانی اطلاع دارید؟
یادداشت/ آمنه سخنگو

آیا از مراحل دریافت کارت بازرگانی اطلاع دارید؟

نحوه دریافت کارت بازرگانی شامل ۴ مرحله،احراز هویت متقاضی، احراز صلاحیت عمومی، احراز صلاحیت تخصصی و عضویت در اتاق بازرگانی،می باشد.
  • ۳ دی
  • ۰