×
جدیدترین خبرها

یاداشت

محرمانگی در رسیدگی های داوری
یاداشت/ حمیدرضا محمدی کرکان

محرمانگی در رسیدگی های داوری

بر اساس یک نظرسنجی آماری که در سال ۱۹۹۲ توسط مدرسه تجاری لندن برای دیوان داوری بین‌المللی لندن صورت گرفت، محرمانه بودن به عنوان مهمترین مزیت شناخته شده برای داوری مورد اشاره قرار گرفت است.
  • ۵ آذر
  • ۰