×
جدیدترین خبرها

ناصر صمدی

نحوه و فنّ عذر خواهی در حقوق بین الملل
مقاله/ ناصر عبدالصمدی

نحوه و فنّ عذر خواهی در حقوق بین الملل

با فعل و یا ترک فعل متخلفانه از سوی یک دولت که منجر به تحمیل خسارت بر دولتی دیگر می شود،«مسؤولیت بین المللی دولت»تحقق می یابد.
  • ۲۳ اسفند
  • ۰