×
جدیدترین خبرها

مالیات

تضمینات قانونی عضویت در سامانۀ مؤدیان و اظهارنامۀ ارزش افزوده
یادداشت/ عارف قلی‌پور

تضمینات قانونی عضویت در سامانۀ مؤدیان و اظهارنامۀ ارزش افزوده

یکی از اقدامات مؤثر در نظام مالیات¬ستانی ایران، در اولین گام، الکترونیکی نمودن سیستم مالیاتی و در گام بعدی هوشمندسازی سیستم مالیات¬ستانی در کشور بوده است که اهداف عالیه¬ای چون صرفه¬جویی در زمان، تنزیل هزینه¬ها، سهولت استفاده، ارائۀ بهتر خدمت از طرف سازمان، سهولت دسترسی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و ... را دنبال می¬کند.
 • ۹ بهمن
 • ۰
 • تحلیل نهاد تأمین در قانون مالیات­‌های مستقیم
  یادداشت/ محمدعارف قلی‌پور

  تحلیل نهاد تأمین در قانون مالیات­‌های مستقیم

  تقاضای تأمین منوط به تفریط نخواهد بود و صرفاً بیم از آن کافی است؛ در عین حال که این تصریح با ارائۀ دلایل کافی و ضمانت­‌های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تحدید شده است.
 • ۲۵ آذر
 • ۰