×
جدیدترین خبرها

داوری

نگاهی گذرا به محرمانگی در قانون تجاری بین المللی
یادداشت/ حمیدرضا محمدی کرکان

نگاهی گذرا به محرمانگی در قانون تجاری بین المللی

با بررسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 مقرره ای در خصوص محرمانه بودن مشاهده نمی شود. البته منشأ این امر را باید در قانون نمونه داوری آنسیترال جست وجو کرد.
 • ۳ بهمن
 • ۰
 • محرمانگی در رسیدگی های داوری
  یاداشت/ حمیدرضا محمدی کرکان

  محرمانگی در رسیدگی های داوری

  بر اساس یک نظرسنجی آماری که در سال ۱۹۹۲ توسط مدرسه تجاری لندن برای دیوان داوری بین‌المللی لندن صورت گرفت، محرمانه بودن به عنوان مهمترین مزیت شناخته شده برای داوری مورد اشاره قرار گرفت است.
 • ۵ آذر
 • ۰