×
جدیدترین خبرها

ارتشاء

بررسی اوصاف جرم «ارتشا» در قوانین کیفری
یادداشت/ زینب ریاضت

بررسی اوصاف جرم «ارتشا» در قوانین کیفری

مرتشی متناسب با ارزش مال و جایگاه مدیریتی خود امکان مجازات دارد اما آنچه مهم است این است که به هر حال جرم رشوه گیرنده قطعاً نیازمند قبول رشوه است و تا دریافت و پرداخت باهم همراه نشود نمی ­توان نظر بر وقوع جرم ارتشاء داد.
  • ۱۴ تیر
  • ۰