نویسندگان:

-دکتر فائزه سادات عظیم زاده اردبیلی

-لیلی تقربی

چکیده

حق حیات بنیادی ترین حق انسانی است. اهمیت این حق تا به آنجاست که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان به سادگی آن را نقض نمود. یکی از جاهایی که این حق به مخاطره می افتدجایی است که بین حق بر بدن مادر و حق حیات جنین تزاحم ایجاد می گردد و گاها به صورت غیر قانونی سقط جنین اتفاق می افتد. لذا باید بررسی شود که این تزاحم بین حیات جنین وحق بر بدن مادربه چه صورت پیش می آید آنگاه با استفاده از اطلاعات بدست آمده مشخص نماییم که در چه جاهایی از منظر قانون و فقه اسلامی حق حیات جنین محترم شمرده شده ومقدم میگرددوآیا حق بر بدن زن از دیدگاه اسلام ،همانند دیدگاه غربی به گونه ای است که اجازه بدهد زن بدون هیچ قید و بندی از آن در جهت از بین بردن جنین خود استفاده کند یا اینکه دیدگاهی متفاوت با این نظریه در درون خود دارد.آنگاه به بررسی کنوانسیون حقوق کودک  پرداخته که پیرو کدام نظریه بوده وایرادات موجود در آن را بررسی نماییم. سوالاتی که در این موضوع برای ما مطرح شده مواردی ازجمله حق مالکیت بر بدن در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون چیست ورابطه تقابلی حق بر بدن مادر و حق حیات کودک چگونه در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تبیین شده است همچنین روش های پیشگیری از اعمال بی رویه حق بر بدن مادران در ترویج پدیده سقط جنین در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون چگونه است. روش تحقیق در این مقاله اسنادی -کتبخانه ای و نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. از جمله یافته های این مقاله،میتوان به این موارد اشاره نمود که طبق قوانین و نظرات فقهاء هر انسانی بر کلیه اجزاء بدن خود و کلیه تغییرات پزشکی،زیبایی،قطع عضو و خرید و فروش اعضای بدن مالکیت تام دارد تا زمانی که با امرمهم دیگری در تزاحم قرار نگرفته و موجب ضرر و زیان نشده باشد. همچنین از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».بنابر کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی کمتر از هیجده سال، کودک محسوب می شوند. این تعریف انتهای کودکی را مشخص نموده، اما به ابتدای کودکی اشاره ای ندارد، گویا این مسئله بدیهی است که ابتدای کودکی از زمان تولد انسان است.لکن از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظة انعقاد نطفه بوده و انتهای آن از ابتدای بلوغ می باشد. زیرا هر فرد انسانی از لحظة انعقاد نطفه از حقوق خاصی برخوردار می گردد که نمی توان آنها را نادیده گرفت در کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه حقوق بشرنیزدرهنگام ماده ای در مورد اینکه مادر با استناد به  داشتن حق مالکیت بر بدن خود بتواند  در حیات جنین تصرف  کرده و آن را سقط نماید به چشم نمیخورد.

دانلود فایل PDF مقاله

برای دانلود کامل مقاله کلیک کنید.
امتیاز به مطلب
اشتراک گذاری :

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *